Hướng dẫn fake (giả) IP bằng VPN, proxy và SSH

Đầu tiên các bạn cần phải biết fake IP là gì? Chúng ta có thể nói ngắn gọn là fake ip tức là giả...

Read More